Kontaktujte specialistu

Kontaktujte specialistu
 
733 645 188
po - pá    9 - 18 hod.
so            9 - 13 hod.
Kontaktujte specialistu
 
Více kontaktů
 
Doprava,
nastěhování
a montáž
zdarma 
Německá
kvalita
za výborné ceny 
 Doprava zdarma  Německá kvalita
 
Navštivte dům nábytku
Navštivte dům nábytku

 Více jak 200 modelů sedacích souprav a obývacích programů v nabídce


Sedací soupravy - TORRIMEX Moderní nábytek
Sedací soupravy a kvalitní nábytek
Čeština
Torrimex Facebook
Doprava zdarma v celé SRPodmínky dopravy zdarma

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ, DODANIE A MONTÁŽ TOVARU FIRMOU TORRIMEX s.r.o.

 

Písomná forma

 1. všeobecné podmienky pre predaj, dodanie a montáž tovaru sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy
 2. údaje uvedené v kúpnej zmluve vychádzajú z objednávky zákazníka, akákoľvek zmena objednávky musí byť podaná písomnou formou
 

Termín dodania

 1. firma TORRIMEX s.r.o.(ďalej jen dodávateľ) zabezpečí dodanie tovaru podľa prebiehajúcej akcie dodávateľa bezplatne v rámci České republiky
 2. tovar na objednávku je vyrobený podľa kúpnej zmluvy zákazníka, pri objednávke tohto tovaru je zákazník povinný zaplatiť požadovanú zálohu
 3. tovar je predávaný podľa vystavených vzorov alebo podľa katalógu, väčšinou v zdemontovanom stave
 4. ak je vystavený tovar na sklade a je určený k priamemu predaji, tento tovar si zákazník môže odobrať po zaplatení celkovej čiastky
 5. objednaný tovar dodávateľ zaistí podľa dohodnutých časových termínov, nebude tovar v stanovenom termínu dodaný je zákazník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, nemá však právo na náhradu nákladov spojených s odstúpením od kúpnej zmluvy
 6. termín dodania môže dodávateľ predĺžiť v prípade, že došlo k oneskoreniu tovaru zavineného subdodávateľmi, termín dodania je dodávateľ povinný oznámiť zákazníkovi
 7. dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ výrobca preruší výrobu alebo uskutoční natoľko závažné zmeny, ktoré znemožnia realizáciu objednávky, dodávateľ musí o vzniknutých zmenách zákazníka informovať a vrátiť už zaplatenú zálohu
 8. vystavený tovar je možné rezervovať najviac po dobu 10-tich kalendárnych dní
 9. povinnosťou kupujúceho je zaistiť si informovanú osobu, ktorá v jeho neprítomnosti prevezme zakúpený tovar od dodávateľa, pri odbere tovaru inou osobou je táto osoba povinná predložiť kúpnu zmluvu a doklad o zaplatení tovaru
 10. v prípade, že v rámci napr. „akcie“ ponúka dodávateľ ku každej uzatvorenej kúpnej zmluve  dopravu zakúpeného tovaru na území celej ČR celkom bezplatne:
 • je táto ponuka bezplatnej dopravy podmienená tým, že odberateľ bude akceptovať termín dopravy navrhnutým dodávateľom
 • odberateľ bude o plánovanom termínu dopravy tovaru informovaný zo strany dodávateľa min. 7 dní pred týmto termínom elektronickou poštou alebo telefonicky
 • v prípade neakceptovania navrhnutého termínu zo strany odberateľa, bude akákoľvek ďalšia doprava účtovaná taxou 22,- Kč/km (tam aj späť)
 1. bude treba dodávku objednaného tovaru opakovať vinou neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady tým vzniknuté hradí kupujúci
 2. službou dopravy je myslené dovezenie tovaru do miesta uvedeného v objednávke a pred prvé vchodové dvere z ulice.
 3. služba nasťahovanie sa riadi nasledujúcimi podmienkami:
 • nasťahovaním sa označuje doručenie objednaného tovaru pracovníkmi firmy TORRIMEX do bytových priestorov
 • nasťahovanie je možné len štandardným spôsobom, teda hlavným vchodom. Akékoľvek iné možnosti sú považované za neštandardné a sú prevedené so súhlasom a na hmotné riziko kupujúceho
 • z cesty po ktorej sa bude tovar sťahovať, musia byť odstránené všetky prekážky, ktoré toto nasťahovanie znemožňujú, alebo komplikujú z dôvodu poškodenia tovaru, alebo hmotného majetku. Pokiaľ takto nebude učinené, je nasťahovanie dokonané pred prvou prekážkou
 1. montáž zakúpeného tovaru je vecou dohody medzi kupujúcim a dodávateľom. Montážou nábytku nie je myslená inštalácia nábytku (na stenu, a pod.), ale len jeho zmontovanie z rozloženého stavu do funkčnej podoby.
 2. ako začiatok dodacej lehoty je vždy považovaný deň uhradenia zálohy zákazníkom  na objednaný tovar
 3. dobou dodania je myslená doba, v ktorej bude dodaný tovar na firemný sklad
 4. nedodrží dodávateľ zjednanú dobu na dodanie tovaru, zaväzuje sa poskytnúť za každý deň predĺženia zľavu vo výške 0.1% z konečnej ceny tovaru.
 5. výdaj tovaru zo skladu je vždy vopred po tel. dohovore v dňoch pondelok, streda a piatok od 9 do 15.30.
 

Platba

 1. zákazník je povinný zaplatiť tovar pri jeho odbere alebo pri jeho dodaní dopravcom
 2. v prípade, že zákazník zaplatený tovar odmietne bez riadneho právneho dôvodu odobrať, nemôže požadovať vrátenie kúpnej ceny
 3. odmietne zákazník objednaný tovar prevziať a je tovar skladovaný viac než 14 dní je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s uskladnením – skladné činí 50,- Kč denne
 4. v prípade, že zákazník odmietne zaplatiť a prevziať objednaný tovar, zaplatená záloha prepadne v prospech dodávateľa
 

Reklamácia

 1. dodávateľ si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny dodaného tovaru
 2. dodávateľ zodpovedá za chyby ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom, zjavné chyby alebo neúplný tovar je zákazník povinný reklamovať pri prevzatí, najneskôr však do 5 dňa, na oneskorenú reklamáciu tovaru z dôvodu zjavných chýb nebude braný ohľad
 3. spôsob prevzatia tovaru potvrdzuje zákazník svojím podpisom na predajnom doklade, toto prevzatie tovaru sa vzťahuje ai na dodaný tovar dopravcom (dodávateľom) na miesto určené zákazníkom
 4. škody vzniknuté na tovaru pri vlastnej doprave a montáži zákazníkom nie je možné reklamovať
 5. skryté chyby tovaru je možné reklamovať najneskôr do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru
 6. reklamácia musí byť prevedená v predajne dodávateľa tzn. reklamované časti musia byť dopravené na prevádzku TORRIMEX s.r.o.
 7. reklamovať nejde chyby spôsobené bežným opotrebovaním, neodborným nebo neprimeraným zachádzaním a úmyselným poškodením
 8. nie je možné reklamovať bežné odchýlky vo farbe nebo morenie
 9. niektoré druhy farebného čalúnenia (prevažne červené) môžu za určitých podmienok púšťať svoju farbu v kontaktu s vlhkým predmetom, nejedná sa o reklamovateľnú chybu.
 10. dodávateľ si vyhradzuje výhradné právo k posúdeniu opraviteľnosti tovaru
 11. tovar na ktorý sa vzťahuje reklamácia bude zákazníkovi bezplatne opravený, nebude oprava možná bude prevedená výmena
 12. v prípade že tento druh tovaru už nebude v predaji, má zákazník právo na odobranie iného druhu tovaru v rovnakej cene alebo na vrátenie kúpnej ceny
 13. dodávateľ rozhodne o spôsobu reklamácie najneskôr do 30 dní, po uplynutí tejto doby má zákazník rovnaké práva ako keby išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť
 

Prevod vlastníctva

 1. zákazník sa stáva vlastníkom tovaru v okamihu plného uhradenia kúpnej ceny v hotovosti na mieste.
 2. zákazník nesmie tovar odcudziť (zastaviť či darovať tretej osobe) až do okamihu jeho úplného zaplatenia dodávateľom.
 

Tovar na objednávku

 1. u tovaru vyrobeného podľa požiadavky zákazníka, zodpovedá za úplnosť a správnosť údajov zákazník podpísaním zmluvy
 2. reklamácia z dôvodu chybných údajov poskytnutých zákazníkom výrobe tohto tovaru sa neuznávajú, zákazník je povinný dodaný tovar odobrať a zaplatiť v plnej výške
 3. pri objednávke tohto tovaru je zákazník povinný zaplatiť  zálohu vo výške 30 % z ceny objednaného tovaru
 4. zruší zákazník jednostranne svoju zákazku, alebo odmietne dodaný tovar prijať, zaplatená záloha sa nevracia
 

Záverečné ustanovenia

 1. všetky jednania medzi zákazníkom a dodávateľom musia mať písomnú formu potvrdenú podpisom (pečiatkou)
 2. zákazník je povinný neodkladne oznámiť dodávateľovi zmenu svojej adresy a telefónu
 3. tieto všeobecné podmienky platia od 1. 3. 2014 do odvolania
 4. zákazník svojím podpisom kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámi so Všeobecnými podmienkami a súhlasí s nimi
doprava-nastehovani-zdarma   solidni-kvalita  dum-nabytku-v-plzni  tadice-1998
Doprava, nasťahovanie
a montáž zadarmo
Vysoká kvalita
za výborné ceny
Dom nábytku
v Plzni
Istota, tradície a serióznosť
už od roku 1998
K prečítaní a inšpiráciu
Nové modely kvalitných obývacích stien - inšpirujte sa

Nové modely kvalitných obývacích stien - inšpirujte sa

Kvalitné obývacie steny ponúkajú elegantné úložné riešenie a prispievajú k estetickému vzhľadu a funkčnosti vašej obývačky.
Nové modely krásneho nábytku do predsiene - inšpirujte sa

Nové modely krásneho nábytku do predsiene - inšpirujte sa

Investícia do nového nábytku do predsiene môže výrazne zlepšiť nielen vzhľad, ale aj funkčnosť a pohodlie vášho domova.
Rozkladacia sedacia súprava vám ušetrí veľa miesta a peňazí

Rozkladacia sedacia súprava vám ušetrí veľa miesta a peňazí

Rozkladaciu sedaciu súpravu behom chvíľky premeníte na dočasnú posteľ pre hostí a ráno z nej zase rovnako rýchlo vykúzlite sedačku.
Ako vybrať kvalitnú a pohodlnú sedaciu súpravu do vášho bytu

Ako vybrať kvalitnú a pohodlnú sedaciu súpravu do vášho bytu

Vybrať si kvalitnú sedačku pre váš byt je veľmi dôležité, pretože to môže ovplyvniť vašu pohodu a celkový vzhľad miestnosti.
Kvalitné sedacie súpravy v dopredaji sa oplatia

Kvalitné sedacie súpravy v dopredaji sa oplatia

Zháňate atraktívnu sedaciu súpravu a nemôžete minúť veľa peňazí? Máme pre vás výbornú ponuku krásnych sedacích súprav v mimoriadnom dopredaji vystavených...
Rozkladacia pohovka vám ušetrí miesto a ponúkne pohodlné spanie

Rozkladacia pohovka vám ušetrí miesto a ponúkne pohodlné spanie

Kvalitná rozkladacia pohovka je praktickým a funkčným kúskom nábytku, ktorý poskytuje pohodlie ako pri každodennom používaní, tak pri príležitostnom...
Nemecké kožené sedacie súpravy sa oplatia

Nemecké kožené sedacie súpravy sa oplatia

Nákup nemeckej koženej sedacej súpravy predstavuje dlhodobú investíciu do nábytku s výraznými estetickými a funkčnými prínosmi.
Ako vybrať kvalitnú obývaciu stenu z masívu

Ako vybrať kvalitnú obývaciu stenu z masívu

Pri výbere obývacej steny z masívu je kľúčové zvážiť ako estetické, tak praktické faktory.
Nemecký nábytok do predsiene - novodobé trendy

Nemecký nábytok do predsiene - novodobé trendy

Nemecký nábytok do predsiene sa vyznačuje elegantným dizajnom a vysokou kvalitou spracovania.
Kvalitné nemecké sedacie súpravy sa oplatia

Kvalitné nemecké sedacie súpravy sa oplatia

Nemecká sedačka sa vám oplatí vďaka spojeniu precízneho remeselného spracovania a nadštandardnej kvality materiálov, ktoré poskytujú dlhodobý komfort...
S rozkládací sedací soupravou změníte svůj obývací pokoj na menší ložnici

S rozkládací sedací soupravou změníte svůj obývací pokoj na menší ložnici

Rozkládací pohovku uvítají zejména menší byty, obýváky s přespávajícími návštěvami, pokoje pro hosty a pracovny.
Dopřejte si v obývacím pokoji pohodlí na velké sedací soupravě

Dopřejte si v obývacím pokoji pohodlí na velké sedací soupravě

Pokud máte v obýváku dostatek místa, určitě zvažte nákup velké sedací soupravy. Podívejme se, co vám mohou dnešní prostorné sedačky nabídnout.
Podle čeho vybírat rohovou sedací soupravu

Podle čeho vybírat rohovou sedací soupravu

Máte doma nevyužité rohy a přemýšlíte, co s nimi? Pořiďte si rohovou sedací soupravu. Odpočinete si na ní vy i vaše návštěvy.
Nový sortiment v sekcii 'sedacie súpravy' a 'obývacie steny a zostavy' !

Nový sortiment v sekcii 'sedacie súpravy' a 'obývacie steny a zostavy' !

Do sekcie 'obývacie steny a zostavy' a 'sedacie súpravy' sme zaradili veľa nových atraktívnych modelov.
Biele obývacie steny – krása, ktorá nezovšednie

Biele obývacie steny – krása, ktorá nezovšednie

Biela farba je vo svete nábytku doslova nesmrteľná. Stala sa symbolom čistoty a jednoduchej elegancie. Objavuje sa naprieč všetkými štýlmi a dobovými...
Keď sa povie komfortné sedacia súprava

Keď sa povie komfortné sedacia súprava

Komfortné sedenie - to je základná požiadavka, ktorý by mala spĺňať každá sedacia súprava. Pocit pohodlia je ale pomerne subjektívny. Každému sa totiž...
Výhody funkčné sedacie súpravy

Výhody funkčné sedacie súpravy

Sedacia súprava, ktorá slúži zároveň ako skriňa alebo posteľ? Tieto funkčné sedacie súpravy sú dnes bežnou súčasťou ponúk väčšiny výrobcov nábytku...
Kvalitné obývacie steny lacno?

Kvalitné obývacie steny lacno?

Hľadáte atraktívny obývacie steny, ale nedisponujete príliš veľkým rozpočtom? Máme pre vás špeciálnu akčnú ponuku lacných obývacích stien, zostáv...
Kožené sedacie súpravy – oplatí sa alebo nie?

Kožené sedacie súpravy – oplatí sa alebo nie?

Odolnosť, nenáročná údržba, dlhá životnosť – to sú najväčšie výhody sedačiek vyrobených z kože. Ak sa rozhodnete pre sedaciu súpravu z tohto prírodného...
Moderné obývacie steny dostupné pre každého

Moderné obývacie steny dostupné pre každého

Chceli by ste si zaobstarať modernú obývaciu stenu ale neviete, čo je teraz aktuálne „trendy“? Poradíme vám, ktorá stena či zostava je pre váš interiér...
Premyslite si výber sedacej súpravy naozaj starostlivo

Premyslite si výber sedacej súpravy naozaj starostlivo

Neuponáhľajte kúpi sedacej súpravy. Starostlivo si premyslite priestorové dispozície vášho interiéru. Zvoľte optimálnu cenu, materiál aj farby. Jedine...
Exkluzívne obývacie steny s vysokým leskom

Exkluzívne obývacie steny s vysokým leskom

K dominantným prvkom každej obývacej izby patrí okrem sedacej súpravy aj obývacia stena. Vyberte si takú obývaciu stenu, ktorá bude trendy nielen...
Obývacie steny a novodobé trendy

Obývacie steny a novodobé trendy

Dôraz na praktickosť a vzdušnosť interiéru má vplyv aj na trendy v oblasti obývacích stien. Masívnym nábytkovým zostavám definitívne odzvonilo. Zelenú...
Praktické tipy a rady, ako vybrať vhodnú sedaciu súpravu

Praktické tipy a rady, ako vybrať vhodnú sedaciu súpravu

Zariaďujete si obývaciu izbu a zháňate sedaciu súpravu? Neviete, čím by ste sa pri jej výbere mali riadiť, a na čo si dať pozor? Nechajte si od nás...
telefonek 
733 645 188
Volejte specialistům pondělí až pátek od 9 do18 hod. a v sobotu od 9 do 13 hod. 
bod TORRIMEX s.r.o.
Doudlevecká 3, 301 33 Plzeň, Česká republika 
bublina info@atraktivni-nabytek.cz uzivatel Více kontaktů