Podmienky užívania


Prevádzkovateľom internetových stránok www.atraktivni-nabytek.cz je spoločnosť TORRIMEX, s.r.o. - moderný nábytok (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorý je v súladu so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon (ďalej jen Autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Je zakázané kopírovanie akejkoľvek časti obsahu, vzhľadu či programového kódu internetových stránok.
 
Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok www.atraktivni-nabytek.cz (ďalej iba Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmyslu používať príslušné stránky www.atraktivni-nabytek.cz.
 
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu stránok www.atraktivni-nabytek.cz. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.
 
Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.atraktivni-nabytek.cz preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť zverejnených informácií.
 
Všetky informácie zverejnené na týchto stránkach sú len informatívnej povahy.
 
Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len Prevádzkovateľ. Právne vzťahy, ktoré medzi Prevádzkovateľom a užívateľom týchto stránok vznikli pred zmenou či zrušením Podmienok sa riadia podľa znenia účinného ku dňu vzniku týchto vzťahov.
 
Podmienky užívania stránok www.atraktivni-nabytek.cz boli zverejnené 4. 7. 2011 a od tohto dátumu sú platné a účinné. 

Kontakty

TORRIMEX, s.r.o.
Doudlevecká 3
301 33 Plzeň

PO-PÁ 09-18, SO 09-13 hod
Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním cookies, nevyhnutných pre dobré fungovanie webu.